torstai 31. maaliskuuta 2016

Pohjanmaan porvariston vuosisadat 1700–1800 – Elinkeinojen verkostot : Borgarliv i Österbotten 1700–1800 – Näringslivets nätverk
Museon tutkimus- ja julkaisuhanke 2011–2018

K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo toimi alullepanijana vuonna 2011 käynnistyneessä museokentälle ainutlaatuisessa tutkimus- ja julkaisuhankkeessa.
Yleisesti ottaen, historiallinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus jää usein esimerkiksi näyttely-, kokoelma- ja viranomaisyhteistyön varjoon. Valtaosa museoalan julkaisuista koskee yksittäisiä näyttelyjä tai näyttelykokonaisuuksia. Museoalan tutkimustyössä ei ole vakiintuneita museoiden välisiä yhteistyömuotoja.

Pohjanmaan neljän museon kesken on syntynyt tutkimusyhteistyö, jossa hyödynnetään sekä paikallis- ja aluehistorian tuntemusta että yhteyksiä yliopistotutkimukseen. Tuloksena on vuonna 2013 julkaistu kolmen kirjan kirjasarjan ensimmäinen osa, kaksikielinen artikkelikokoelma Pohjanmaan Porvariston vuosisata 1750–1850 – Asuminen ja elämänmuoto : Borgarliv i Österbotten 1750–1850 – Boende och leverne, jolla juhlistettiin Kokkolan Roosin talon 200 vuotista historiaa. Kokkolan lisäksi kokoelman artikkelit keskittyvät muihinkin historiallisen Pohjanmaan kaupunkeihin. Yhteistyöhön on Kokkolan lisäksi osallistunut Raahen museo, Pietarsaaren kaupunginmuseo ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo.

Useampivuotisen tutkimustyön tuloksena huhtikuussa 2016 julkistetaan kirjasarjan toinen osa, Pohjanmaan porvariston vuosisadat 1700–1800 – Elinkeinojen verkostot : Borgarliv i Österbotten 1700–1800 – Näringslivets nätverk.
Sedan år 2011 har fyra av Österbottens museer bedrivit ett unikt samarbete. Brahestads museum, K.H.Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum, Jakobstads museum och Sydösterbottens landskapsmuseum utnyttjar kännedomen om den lokala och regionala historien i forskningsprojektet Borgarliv i ÖsterbottenSom ett resultat av samarbetet utgavs den tvåspråkiga artikelsamlingen Pohjanmaan porvariston vuosisata 1750–1850 : Asuminen ja elämänmuoto – Borgarliv i Österbotten 1750–1850 : Boende och leverne år 2013. Under hösten samma år inleddes arbetet med den följande boken. Till tema valdes näringslivets nätverk.

I april 2016 utges den gemensamma bokseriens andra del Pohjanmaan porvariston vuosisadat 1700–1800 : Elinkeinojen verkostot – Borgarliv i Österbotten 1700–1800 : Näringslivets nätverk.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti