keskiviikko 5. heinäkuuta 2017

Koe elämyksellinen museokesä Keski-Pohjanmaalla!K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseossa käynnistyi kesällä 2016 Meidän museo -hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää keskipohjalaisia paikallismuseoita sekä nostaa museoiden profiilia ja näkyvyyttä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna. Lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat hankkeen tärkeä kohderyhmä. Heidän tavoittamisekseen hankkeessa toteutetaan tulevan kesän aikana Keskipohjalainen museopassi, joka innostaa tutkimaan alueen paikallishistoriaa leikin ja elämyksellisyyden varjolla kuudessatoista museo- ja kulttuuriperintökohteessa. Passissa lasten ja lastenmielisten oppaana seikkailee ystävällinen museokaveri Vaatermoukka, jonka eväiksi kerätään tarroja alueen paikallismuseoista. Kesän lopulla passin palauttamalla voi osallistua palkintojen arvontaan.


Keskipohjalaisessa museopassissa seikkailee ystävällinen museo-otus, Vaatermoukka.
Ilmaisen passin voi noutaa mistä tahansa alueen paikallismuseosta kesäkuun alusta lähtien.

Itsenäisyyden juhlavuonna paikallishistorian merkitys osana maamme historiaa korostuu. Yksi hankkeen tavoitteista onkin lisätä ihmisten osallisuutta kulttuuriperinnön vaalimiseen elämyksellisyyden, kokemuksellisuuden ja tarinallisuuden kautta. Hankkeen aikana maakunnan alueelta on tallennettu 24 museokohtaista esinetarinaa, jotka on koottu Itsenäisyyden heijastumia – tuhat tarinaa Keski-Pohjanmaalta -verkkonäyttelyksi. Tarinat esittelevät muun muassa alueen kouluhistoriaa, populaarikulttuuria, musiikillista perintöä, maatalouskulttuurin murroksia sekä liikkumisen ja merenkulun historiaa.

Erityisesti lapsille ja lapsenmielisille paikallismuseoiden kesäkausi tarjoaa monenlaisia elämyksiä, sillä museot voivat parhaimmillaan toimia myös etsimisen, löytämisen ja leikin paikkoja. Meidän museo -hanke pyrkiikin avaamaan museoihin uudenlaisia näkökulma ja korostaa, kuinka paikallismuseoissa on mahdollista kurkistella, katsella ja kohdata, aistia elettyä elämää, innostua ja yllättyä. Osassa museoista esineisiin voi tutustua myös käsin koskettamalla ja kokeilemalla. Lisäksi museot ovat viehättäviä kesänviettokohteita ja tarjoavat suojaisia sopukoita vaikka eväiden syöntiin.

Paikallismuseoiden kesäkausi tarjoaa lapsille ja lapsiperheille paljon nähtävää ja koettavaa.
Lasten museokesä 2017 -video innostaa kurkistamaan paikallismuseoihin.
Alusta asti Meidän museo -hanke on pyrkinyt myös edistämään kulttuurisesti kestävää kasvua sekä juurtumista maakuntaan kouluyhteistyön kautta. Museoiden ja koulujen yhteistyö tukee uuden opetussuunnitelman mukaista ilmiölähtöistä oppimista. Hankkeen aikana koulujen ja paikallismuseoiden yhteistyöprojekteja on toteutettu Halsualla ja Kaustisella. Molemmissa kunnissa alakoululaiset ovat vierailleet paikkakunnan museossa ja jatkaneet kotiseututeeman parissa eri oppiaineiden parissa. Yhteistyö on tuottanut paikallismuseoihin kotiseututeemasta ammentavat oppilastyönäyttelyt Halsuan ja Kaustisen kotiseutumuseoihin. Syksyn aikana kouluyhteistyön on tarkoitus laajeta Lohtajalle ja Kälviälle Suomen satavuotisjuhlavuoden teemasisältöihin liittyen.


Koululaisten toteuttamat kesänäyttelyt ovat esillä Halsuan ja Kaustisen kotiseutumuseoissa kesäkaudella 2017.
Kuva Halsuan museosta.
Meidän museo -hanke on K.H.Renlundin museon koordinoima keskipohjalaisten museoiden kehittämishanke (2016–2018). Hanketta rahoittavat Pirityiset ry ja Rieska-Leader ry.