torstai 31. maaliskuuta 2011

Riitta Helevä - Maan muisti 17.3 - 29.4.2011 NäyttelyhalliRaskas kohtaa kevyen, pehmeä kovan, kestävä hauraan. Riitta Helevä ei pelkää vastakohtia yhdistäessään vapaasti erilaisia materiaaleja kuten pronssin, tyllin, tuohen ja nailonin teoksissaan. Luonto on läsnä materiaaleissa, aiheissa sekä nimissä. On kuitenkin syytä taiteilijan tavoin tutkia pinnan alla olevia maisemia ja ulottuvuuksia.
          
”Kotini on ehdottomassa ja vähäeleisessä maisemassa, levollisuudessa, joka on oikeastaan täynnä tyhjyyttä. Vaellan tuossa maisemassa, sen kerroksissa; avaruuden ajattomuudesta ja aineettomuudesta maakerrosten ja onkaloiden maailmaan. Haen ilmaisuutta mittaamattomalle, määrittelemättömälle. Etsin pimeän valoa. Aika katoaa, on vain äärettömyys, hiljaisuus. On vahva tunne, että on mukana jossakin paljon suuremmassa. Kaikki muuttumaton, kauan ollut ja pysyvä on läsnä.” (Riitta Helevä)

Riitta Helevän näyttely Maan muisti on esillä K.H.Renlundin museon näyttelyhallissa 17.3. – 29.4.2011. Näyttely on oululaisen taiteilijan ensimmäinen Kokkolassa. 2000-luvulla hänen teoksia ovat olleet näytteillä pääosin Oulussa ja Helsingissä. Tällä hetkellä hänellä on Valtion kuvataidetoimikunnan myöntämä viiden vuoden työskentelyapuraha. Helevä on hyvin ansioitunut kuvanveistäjä jonka teoksia on merkittävissä kokoelmissa Suomessa, lukuisia julkisia teoksia unohtamatta.Det är tungt och lätt, mjukt och hårt, starkt och skört. Brons med tyll, tyll med näver och näver med nylon. Riitta Helevä tillåter kontraster då hon fördomsfritt kombinerar olika material i sina konstverk, som hon omtalar som skulpturer. Naturen är starkt närvarande både i material, motiv och namn. Man har dock all anledning att liksom Helevä utforska lagren under ytan för att upptäcka fler dimensioner och landskap än de uppenbara.

”Jag är hemma i det villkorslösa och okonstlade landskapet, i ron som egentligen är fylld med tomhet. Jag vandrar i detta landskap, i dess lager; från rymdens tanklöshet och icke-materia till jordlagrens och hålornas värld. Jag söker uttryck för det omätliga och odefinierbara. Jag söker ljus i mörkret. Tiden försvinner, oändlighet och tystnad återstår. Känslan av att vara delaktig i något mycket större är stark. Allt det oföränderliga och beständiga som länge funnits till är närvarande.”
(Riitta Helevä, fri översättn. av Susanne Svenfors-Furu.)

Riitta Heleväs utställning Maan muisti visas 17.3 – 29.4.2011 i K.H.Renlunds museums utställningshall. Det är första gången den uleåborgsbaserade skulptören ställer ut i Karleby. Under 2000-talet har hon haft utställningar främst i Uleåborg och Helsingfors. För tillfället har hon ett femårigt arbetsstipendium beviljat av Statens bildkonskommission. Helevä är en välmeriterad konstnär med verk i många betydande samlingar i Finland, inte minst offentliga konstverk.