keskiviikko 7. heinäkuuta 2010

Museon väkeä - Folk vid museet

Kun tulin museon toimistolle ensimmäistä kertaa, yllätyin miten monta erilaista työtehtävää täältä oikeasti löytyy. Olen haastatellut muutamia työntekijöitä, saadakseni tietää mitä kukin täällä touhuaa. Tällä kertaa piinapenkissä oli Erik Engberg, 24, joka toimii Kokkolan kaupungin historiatoimikunnan tutkimusapulaisena. Hän auttaa tutkijoita etsimään materiaalia kirjoihin Kokkolan kaupungin historia V ja Kaarlelan pitäjän historia IV, joissa käsitellään historiaa aikaväliltä 1939 - 1976.

Kokkolalainen Erik opiskelee historiaa Åbo Akademissa, Turussa, hänen aikeenaan on ryhtyä tulevaisuudessa opettajaksi, mutta hän ei kuitenkaan poissulje tutkijan uraa. Hän kertoo olleensa onnekas saatuaan oman alansa kesätyön. ”Opettajia kun ei tarvita kesäisin” Erik kommentoi. Utelin mikä hänen työssään oli tähän asti ollut mielekkäintä, Erik kertoo pitävänsä vanhoista sanomalehdistä, koska niistä löytää helposti yhteyden nykypäivään ja tavallisen ihmisen arkeen. Joten käynnit Brages Pressarkiv:ssa, joka on Pohjoismaiden vanhin sanomalehtiarkisto, olivat hänelle mielenkiintoisimpia. ”Työni on loppujen lopuksi erittäin sosiaalista, vaikka teenkin töitä itsenäisesti. Tutustun uusiin ihmisiin ja luon kontakteja, vaikka joku saattaisi kuvitella työni olevat yksinäistä ja lähinnä tylsää.” Erik lisää.


När jag kom till museets kontor för första gången blev jag överraskad över hur många olika arbetsuppgifter här finns. Jag har intervjuat några anställda för att få veta vad de egentligen håller på med. Denna gång intervjuade jag Erik Engberg, 24 som är forskningsbiträde för Karleby stads historiekommitté. Han hjälper forskare att leta fram material för böckerna Gamlakarleby stads historia V och Karleby sockens historia IV. Böckerna innefattar historia mellan åren 1939 – 1976.

Karlebybon Erik studerar för tillfället historia i Åbo Akademi, i framtiden ämnar han bli lärare, men han har heller inget emot att bli forskare. Erik berättar att han haft bra tur då han fått ett sommarjobb i den egna branschen. ”Lärare behövs ju tyvärr inte på sommaren” konstaterar Erik. Jag frågar honom vad som varit mest intressant i jobbet, Erik berättar att han gillar gamla dagstidningar eftersom de har en koppling till vardagslivet idag. Därför tycker han att det mest intressanta varit besöken till Brages Pressarkiv, som är Nordens äldsta dokumentationsarkiv. ”Mitt arbete är väldigt socialt, men jag arbetar självständigt. ”Jag träffar nya människor och skapar kontakter, även om man kunde tro att mitt arbete är ensamt och tråkigt” berättar Erik.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti