maanantai 22. tammikuuta 2018

Museotyöpajassa keskusteltiin paikallismuseotyöstä

K.H. Renlundin museo ja Meidän museo -hanke järjestivät yhteistyössä museotyöpajan lauantaina 20.1.2018 Kaustisen kansantaiteenkeskuksessa. Alkukahvin lomassa kuulimme Kansanmusiikki-instituutin puheenvuoron, jossa instituutin johtaja Matti Hakamäki kertoi Unescon aineettomasta kulttuuriperinnöstä sekä kulttuuriyhteistyön merkityksestä. Seuraavaksi Maria-Elisa Marjusaari esitteli työpajalaisille Kaustisen kansantaiteenkeskuksen sekä Suomen kansansoitinmuseon toimintaa. Lisäksi aloituspuheenvuoroissa esiteltiin Meidän museo -hanke sekä tulevien työpajojen ohjelma.Osallistujat jaettiin neljään ryhmään, jotka kiersivät eri museotyön teemoja käsittelevissä työpajoissa. Aiheina olivat kokoelmatyö, näyttelytyö, yleisötyö sekä näkyvyys ja markkinointi. Jokaiseen teemaan varattiin 45 minuuttia keskusteluaikaa. Ryhmissä paikallista museo- ja kulttuurityötä tekevät osallistujat toivat esille paikallismuseoiden nykytilaa sekä mahdollisia kehittämiskohteita. Tilaisuudessa vaihdettiin ideoita sekä hyväksi havaittuja toimintamalleja. Lisäksi pohdittiin, miten yhteistyön avulla voidaan vahvistaa keskipohjalaisten paikallismuseoiden toimintaa sekä nostaa niiden profiilia. Osallistujia yhdisti kiinnostus kotiseudun kulttuuriperintöön sekä huoli arvokkaan perinnön säilymisestä. Tärkeänä kysymyksenä esille nousi, miten innostaa nuoria museovierailulle sekä auttaa heitä luomaan vahvat juuret omaan kotiseutuun.Kokoelmatyötä käsittelevässä työpajassa keskusteltiin vakiintuneista toimintamalleista esineiden vastaanotossa ja luetteloinnissa. Lisäksi pohdittiin kokoelmien hoitoa, kokoelmatyön suunnitelmallisuutta, museorakennusten kunnossapitoa sekä kokoelmiin liittyviä tietoturva-asioita. Näyttelytyön osalta keskusteltiin näyttelysuunnittelusta sekä näyttelyiden rakennus- ja ripustustyöstä. Monilta paikallismuseoilta puuttuu erilliset varastotilat, minkä vuoksi museon kokoelmat ovat jatkuvasti esillä. Työpajassa todettiin, että tämä asettaa käytännön haasteita näyttelyjen uudistamiselle. Yleisötyötä työpajassa käsiteltiin nuorten osallistamisen, koulu- ja päiväkotiyhteistyön sekä opastamisen ja saavutettavuuden teemoilla. Näkyvyyden osalta käytiin läpi erilaisia tiedotuskanavia, joiden avulla museot ilmoittavat ajankohtaisista asioista. Esimerkiksi yhteys paikallislehtiin nähtiin hyvänä ja toimittajien koettiin tarttuvat museoiden tapahtumiin aktiivisesti. Lisäksi pohdittiin yhteistyön merkitystä näkyvyyden tehostamiselle kuntien sekä toisten museoiden kanssa.

Työpaja päättyi Matti Toivosen puheenvuoroon, jossa hän esitteli Toivosen eläinpuisto ja talonpojanmuseon verkkosivuja esimerkkinä hyvästä verkkonäkyvyydestä. Loppukeskustelun aikana koottiin yhteen päivän aikana esiin nousseita ajatuksia. Innostavan yhteisen tapahtuman pohjalta on hyvä jatkaa työtä paikallisen kulttuuriperinnön hyväksi sekä suunnata kohti museokesää 2018. Kiitos kaikille osallistuneille hyvästä, idearikkaasta ja asiantuntevasta keskustelusta!  


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti