tiistai 11. kesäkuuta 2013

Roosin talo täyttää 200 vuotta

K.H.Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon päärakennus, Roosin talo, täyttää tänä vuonna 200 vuotta. Sitä juhlitaan lauantaina 15.6. klo 12-16 järjestettävässä juhlaseminaarissa, joka on samalla Roosin talon juhlakirjan ja uuden Kokkolan tervaporvarin julkistaistilaisuus.

K.H.Renlundin museon - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon aloitteesta on toteutettu Raahen museon, Pietarsaaren kaupunginmuseon ja Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa yhteistyönä kirjaprojekti, jonka tuloksena on kaksikielinen 300-sivuinen julkaisu


Pohjamaan porvarien vuosisata 1750–1850. Asuminen ja elämänmuoto
Borgarliv i Österbotten 1750-1850. Boende och leverne

Kirja käsittelee Roosin taloa ja perhettä Kokkolassa, Langin kauppakartanoa Raahessa, Lindskogin taloa Pietarsaaressa sekä Falanderin-Wasastjernan taloa ja perhettä sekä Vaasassa että Seinäjoella, Östermyran kartanossa. Hankkeessa on kartoitettu Pohjanmaan porvareiden liike-, sukulaisuus- ja kummisuhteita ja teoksessa on myös kattava sukuselvitys taloihin liittyvistä perheistä.

Lämpimästi tervetuloa lauantain juhlaseminaariin Roosin talolle!K.H.Renlunds museum – Mellersta Österbottens museums huvudbyggnad, Rooska gården, fyller 200 år i år. Den firas på lördag 15.6.2013 med ett jubileumsseminarium, där också Rooska gårdens jubileumsbok publiceras och den nya tjärborgaren utses.


K.H.Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum har varit initiativtagare i ett tvåspråkigt bokprojekt på 300 sidor

Pohjamaan porvarien vuosisata 1750–1850. Asuminen ja elämänmuoto
Borgarliv i Österbotten 1750-1850. Boende och leverne

som har förverkligats av K.H.renlunds museum, Brahestads och Jakobstads museer samt Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo i Seinäjoki.

Boken berättar om Rooska gården och dess invånare i Karleby (Gamlakarleby), Langs handelshus och dess invånare i Brahestad, Lindskogska huset i Jakobstad samt Falander-Wasastjernas hus och invånare både i Vasa och Östermyra (Seinäjoki). I projektet har kartlagts de österbottniska borgarnas handelsförbindelser samt deras släkt- och fadderskapsnät med en omfattande släktutredning.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti