perjantai 15. syyskuuta 2017

MEIDÄN MUSEO -HANKKEESSA UUSI KOORDINAATTORI

K.H.Renlundin museon koordinoima Meidän museo –hanke jatkaa työtä keskipohjalaisten paikallismuseoiden kehittämiseksi uuden projektikoordinaattorin voimin. Hankkeen projektikoordinaattorina aloitti 1.9.2017 alkaen FM Essi Manner.
Essi Manner on valmistunut Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta pääaineenaan kulttuuriperinnön tutkimus. Aikaisemmin hän on työskennellyt museoiden parissa muun muassa Loimaan taidemuseossa sekä Orimattilan taidemuseossa.
UUDEN KOORDINAATTORIN TERVEISET:
On hienoa tulla mukaan jatkamaan työtä keskipohjalaisen paikalliskulttuurin parissa. Hankkeessa minua kiinnostaa monipuolinen ja elävä keskipohjalainen perinne, jota pyrin tuomaan edelleen näkyväksi hankkeen puitteissa. Tärkeää on saada kuuluviin alueella asuvien ihmisten ääni ja tieto omasta kulttuuriperinnöstä. Pääpaino tulevan syksyn aikana tuleekin olemaan yleisötapahtumien järjestämisessä.
 Pirityiset ry:n ja Rieska-Leader ry:n rahoittaman Meidän museo -hankkeen tavoitteena on kehittää keskipohjalaisia paikallismuseoita sekä nostaa museoiden profiilia ja näkyvyyttä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna. Hankkeen aikana toteutetaan erilaisia alueellista yhteenkuuluvuutta, toimijuutta ja osaamista tukevia tapahtumia, jotka pyrkivät vankistamaan kokemuksia keskipohjalaisen kotiseutukulttuurin merkityksellisyydestä. Meidän museo -hanke jatkuu alkuvuoteen 2018 asti.

Meidän museo -hankkeen projektikoordinaattori vaihtui 1.9.2017. Anna Kouhian (vas.) tilalla hanketta jatkaa Essi Manner.

tiistai 12. syyskuuta 2017

VALLIT TULI KUNTOON PIKIRUUKISSA

Ennen


Pikiruukissa oli lauantaina tekemisen meininki kun joukko paikallishistoriasta kiinnostuneita talkoolaisia ahkeroi viikatteiden, trimmereiden, oksasaksien ja haravoiden kanssa. Kysymys ei ollut mistään tavanomaisista pihatöistä, vaan historiallisesti mittaamattoman arvokkaiden Kriminsodan aikaisten (v. 1854) tykkipatterien hoidosta ja puhdistuksesta. 


Työt alkaa


Talkooporukka


Järjestimme nimittäin lauantaina kaikille avoimen muinaisjäännösten hoitotapahtuman yhteistyössä Museoviraston kanssa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien kunniaksi. Tavoitteena oli osallistaa ihmisiä yhteisen kulttuuriperintömme hoitoon talkoovoimin. Museoväellä ja kaupungillakaan kun ei juuri ole resursseja tähän tärkeään työhön. 
Työn touhussa


Valitettavasti Museoviraston edustaja intendentti ja muinaisjäännösten hoidon asiantuntija Satu Mikkonen-Hirvonen ei päässyt mukaan, mutta saimme häneltä erittäin hyvät ohjeistukset työhön sekä Museoviraston terveiset, jotka välitimme talkooporukalle tapahtuman aluksi. Museolta mukana olivat Pirkko, Marcus ja Lauri.


Jälkeen
Oli hämmästyttävää nähdä kuinka erinomaista jälkeä osaava ja ahkera talkooporukka sai aikaan, ja vieläpä varsin nopeasti. Tykkipattereiden päältä ja niiden lähiympäristöstä leikattiin heinät ja puskat pois ja tykkipattereista kertovia opaskylttejä puhdistettiin. Tämä oli ensimmäinen museomme järjestämä muinaisjäännösten hoitotapahtuma, mutta ei varmastikaan viimeinen. Sen verran myönteiset kokemukset tapahtuma meille antoi, joskin myös oppia seuraavaa kertaa varten. Lisäksi hoitoa kaipaavia muinaisjäännöskohteita on Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla jonoksi asti.

Museon puolesta haluamme esittää suuret kiitokset kaikille osallistujille sekä intendentti Satu Mikkonen-Hirvoselle ja Kokkolan kaupungin puutarhaosastolle ja työpäällikkö Terho Lindbergille, joka lainasi meille työvälineet!!

keskiviikko 5. heinäkuuta 2017

Koe elämyksellinen museokesä Keski-Pohjanmaalla!K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseossa käynnistyi kesällä 2016 Meidän museo -hanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää keskipohjalaisia paikallismuseoita sekä nostaa museoiden profiilia ja näkyvyyttä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna. Lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat hankkeen tärkeä kohderyhmä. Heidän tavoittamisekseen hankkeessa toteutetaan tulevan kesän aikana Keskipohjalainen museopassi, joka innostaa tutkimaan alueen paikallishistoriaa leikin ja elämyksellisyyden varjolla kuudessatoista museo- ja kulttuuriperintökohteessa. Passissa lasten ja lastenmielisten oppaana seikkailee ystävällinen museokaveri Vaatermoukka, jonka eväiksi kerätään tarroja alueen paikallismuseoista. Kesän lopulla passin palauttamalla voi osallistua palkintojen arvontaan.


Keskipohjalaisessa museopassissa seikkailee ystävällinen museo-otus, Vaatermoukka.
Ilmaisen passin voi noutaa mistä tahansa alueen paikallismuseosta kesäkuun alusta lähtien.

Itsenäisyyden juhlavuonna paikallishistorian merkitys osana maamme historiaa korostuu. Yksi hankkeen tavoitteista onkin lisätä ihmisten osallisuutta kulttuuriperinnön vaalimiseen elämyksellisyyden, kokemuksellisuuden ja tarinallisuuden kautta. Hankkeen aikana maakunnan alueelta on tallennettu 24 museokohtaista esinetarinaa, jotka on koottu Itsenäisyyden heijastumia – tuhat tarinaa Keski-Pohjanmaalta -verkkonäyttelyksi. Tarinat esittelevät muun muassa alueen kouluhistoriaa, populaarikulttuuria, musiikillista perintöä, maatalouskulttuurin murroksia sekä liikkumisen ja merenkulun historiaa.

Erityisesti lapsille ja lapsenmielisille paikallismuseoiden kesäkausi tarjoaa monenlaisia elämyksiä, sillä museot voivat parhaimmillaan toimia myös etsimisen, löytämisen ja leikin paikkoja. Meidän museo -hanke pyrkiikin avaamaan museoihin uudenlaisia näkökulma ja korostaa, kuinka paikallismuseoissa on mahdollista kurkistella, katsella ja kohdata, aistia elettyä elämää, innostua ja yllättyä. Osassa museoista esineisiin voi tutustua myös käsin koskettamalla ja kokeilemalla. Lisäksi museot ovat viehättäviä kesänviettokohteita ja tarjoavat suojaisia sopukoita vaikka eväiden syöntiin.

Paikallismuseoiden kesäkausi tarjoaa lapsille ja lapsiperheille paljon nähtävää ja koettavaa.
Lasten museokesä 2017 -video innostaa kurkistamaan paikallismuseoihin.
Alusta asti Meidän museo -hanke on pyrkinyt myös edistämään kulttuurisesti kestävää kasvua sekä juurtumista maakuntaan kouluyhteistyön kautta. Museoiden ja koulujen yhteistyö tukee uuden opetussuunnitelman mukaista ilmiölähtöistä oppimista. Hankkeen aikana koulujen ja paikallismuseoiden yhteistyöprojekteja on toteutettu Halsualla ja Kaustisella. Molemmissa kunnissa alakoululaiset ovat vierailleet paikkakunnan museossa ja jatkaneet kotiseututeeman parissa eri oppiaineiden parissa. Yhteistyö on tuottanut paikallismuseoihin kotiseututeemasta ammentavat oppilastyönäyttelyt Halsuan ja Kaustisen kotiseutumuseoihin. Syksyn aikana kouluyhteistyön on tarkoitus laajeta Lohtajalle ja Kälviälle Suomen satavuotisjuhlavuoden teemasisältöihin liittyen.


Koululaisten toteuttamat kesänäyttelyt ovat esillä Halsuan ja Kaustisen kotiseutumuseoissa kesäkaudella 2017.
Kuva Halsuan museosta.
Meidän museo -hanke on K.H.Renlundin museon koordinoima keskipohjalaisten museoiden kehittämishanke (2016–2018). Hanketta rahoittavat Pirityiset ry ja Rieska-Leader ry.